Nr. 4 november 2018

Læs i denne udgivelse bl.a. om: Mesenchymal stromal cells as an advanced therapy medicinal
product (ATMP), Kom til seminar om biomarkører 4. december og Personbeskatning