BioZoom 2/2017 omhandler Biosustainability, du kan læse hele magasinet her!
Læs i dette nummer om: Unanticipated immune response of biopharmaceuticals, Tjærespisendebakterieduo skal omdanne skidt til kanel og Små life science
Læs bl.a.: A fast track to a recombinant biologic, EUPATI koncept om offentligt/privat samarbejde videreudvikles og Forskere bag værktøj til
Læs bl.a.: Computerværktøjer skal fremskynde bevægelse mod bæredygtigt samfund (Novo Nordisk Fonden), Vores nationale tilgang til Regulatory Science (Biopeople), A
Læs bl.a. om: Danmark fortsat i top, når det gælder innovationsmuligheder for biotek-virksomheder. Center for Biosustainability vurderes kun at være
Vi skal have flere uddannet inden for naturvidenskab, styrket den offentlige forskning ogforbedret uddannelsernes kvalitet. Læs koncerndirektør for forskning og
Gode biotek-ideer søger aktiekapital. Biotek og life-science branchen i Norden vrimler med kloge hoveder og gode ideer. Klar til arbejdet
Læs i denne udgivelse Martin Bondes leder, om NEXT-samarbejdet indenfor precision medicine, genindførelse af skattebegunstigede medarbejderaktier i 2016 samt få
Læs bl.a. formand Martin Bondes indlæg, UVVU's to afgørelser i sager om videnskabelig uredelighed og få en update på patentering
Læs bl.a. om Den Europæiske Patentreform og få opskriften på socialt ansvar og forretningsmæssig succes.